Endüstriyel Ozon Jeneratörleri

Alize Mühendislik firması olarak tamamen yerli, %100 kendi Ar – Ge bölümümüz tarafından geliştirilen, kanala saplanabilen plasmatube, endüstriyel mutfaklarda pişirme esnasında oluşan yemek kokularının hemen hemen hepsini ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış, aynı zamanda iç ortam hava kalitesini yükselten ileri teknoloji cihazlardır.

Endüstriyel ozon jeneratörleri ile ilgili daha detaylı bilgi için;

http://alphozone.com/

This post is also available in %s.


AlphOzone 20 20 g/sa
AlphOzone 40 40 g/sa
AlphOzone 80 80 g/sa
PlasmaTube Mobil 10 g/sa
PlasmaTube Çanta Tipi 10 g/sa
PlasmaTube Kanal Tipi 10 g/sa

Oda sıcaklığında yapılan plazma filtre çalışma testinde plazma filtreye ait tüp ve tellerde sıcaklık değerinin 33.4 °C’yi geçmediği gözlemlenmiştir. Plazma filtrenin imalatında kullanılan malzemelerin ergime sıcaklıkları bu değerin çok daha üzerinde olduğu için ozon üretim sürecinde yanma, oksitlenme veya herhangi bir deformasyona sebebiyet vermemektedir. Bu nedenle plazma filtrenin ömrü, kullanım hataları dışında minimum 120 + ay olarak garanti edilmektedir.

Kullanılan Malzemelerin Ergime Sıcaklıkları

Çelik1.500 °C
Silikon350 °C
Lab. Camı820 °C

Plazma Maksimum Sıcaklığı 33.4 °C

This post is also available in %s.

Alize mühendisliğin egzoz filtre sistemi endüstrisine sunduğu yeni ürünü olan kanal tip plazma filtreler endüstriyel mutfaklarda pişirme esnasında oluşan yemek kokularının neredeyse hepsini ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış, hava kalitesini yükselten ileri teknoloji ürünüdür.

plazma_filtre_calisma_prensibi

Yağdan ve dumandan yüksek oranda arındırılmış hava, plazma filtreden geçerken bir dizi reaksiyona maruz kalır. Plazma filtrede oluşan pozitif iyonlar ile ozon (O₃), koku yapıcı organik gaz ve buharları okside ederek moleküler reaksiyon ile yok etmektedir. Plazma ile üretilen ozonun (O₃) kokuyu yok etme hızı 0,5 saniye olup koku moleküllerini çok hızlı bir şekilde yok edebilmektedir.

Ozon (O₃) gazı ile koku giderimi koku yönetmeliği Ek-1 A.8,5 bendinde koku emisyonlarının azaltılabilmesi için kullanılabilecek tekniklerde yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koku yönetmeliğinde atık koku yasal sınırı 1.000 KB.’dir.

Bağımsız kuruluş olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yaptırdığımız testler sonucunda atık kokuyu 60-100 KB.’ ne düşürmekteyiz.

This post is also available in %s.

This post is also available in %s.

Verimlilik: Plazma ünitesine ulaşan havada bulunan mikroskobik oranda küçük, kötü koku yayan organik karbon bileşenleri, bu aşamada havaya yüksek yoğunlukta ozon (O₃) salınımı yapılmak suretiyle yok edilir. Böylece, bu moleküller üzerinde bir dizi kimyasal reaksiyon oluşur ve koku filtre verimi %95 ile %99 oranında gerçekleştirilmiş olur.

Kullanım Ömrü: Bakımı düzgün yapıldığı takdirde aktif kullanım ömrü 120.000 saattir. Plazma filtreler uzun ömürlüdür, değişimi gerekmemektedir. Sadece düzenli temizlik yapılarak uzun yıllar kullanılabilir.

Enerji Sarfiyatı: Plazma filtrelerin enerji harcaması, aynı kapasitedeki kokuyu yok ettiğini öne süren diğer sistemlere göre çok düşüktür. Plazma sistemi çevre dostu bir sistemdir.

İşletme Maliyeti: Teknolojinin ulaştığı son nokta olan bu sistem güvenilir ve basit bir şekilde çalışarak uzun ömürlü plazma filtre tüpleri sayesinde, uzun süreler bakım görmeden çalışarak işletme maliyetini mümkün olduğunca düşürür. Diğer ozon (O₃) üreten teknolojiler ile mukayese edildiğinde işletme maliyetinin neredeyse sıfıra yakın olduğu görülür.

This post is also available in %s.