Ozon Jeneratörleri

Ozon, yüksek reaktivitesi sayesinde çeşitli organik ve inorganik molekül ve atomlar ile reaksiyona girerek onları oksitler. Reaksiyon süresini tamamladıktan sonra ozon molekülleri oksijene dönüşmeye başlar. Bu özelliği sayesinde ozon diğer oksidan maddelerin aksine atık madde bırakmaz ve yan ürün oluşturma riski taşımaz.


AlphOzone 02 2,0 mg/sa
AlphOzone 10 10 g/sa
AlphOzone 20 20 g/sa
AlphOzone 40 40 g/sa
AlphOzone 80 80 g/sa
PlasmaTube Mobil 10 g/sa
PlasmaTube Çanta Tipi 10 g/sa
PlasmaTube Kanal Tipi 10 g/sa

Oda sıcaklığında yapılan plazma filtre çalışma testinde plazma filtreye ait tüp ve tellerde sıcaklık değerinin 33,4 °C’yi geçmediği gözlemlenmiştir. Plazma filtrenin imalatında kullanılan malzemelerin ergime sıcaklıkları bu değerin çok daha üzerinde olduğu için ozon üretim sürecinde yanma, oksitlenme veya herhangi bir deformasyona sebebiyet vermemektedir. Bu nedenle plazma filtrenin ömrü, kullanım hataları dışında minimum 120.000 + saat olarak garanti edilmektedir.

Alize mühendisliğin egzoz filtre sistemi endüstrisine sunduğu yeni ürünü olan kanal tip plazma filtreler endüstriyel mutfaklarda pişirme esnasında oluşan yemek kokularının neredeyse hepsini ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış, hava kalitesini yükselten ileri teknoloji ürünüdür.

plazma_filtre_calisma_prensibi

Yağdan ve dumandan yüksek oranda arındırılmış hava, plazma filtreden geçerken bir dizi reaksiyona maruz kalır. Plazma filtrede oluşan pozitif iyonlar ile ozon (O₃), koku yapıcı organik gaz ve buharları okside ederek moleküler reaksiyon ile yok etmektedir. Plazma ile üretilen ozonun (O₃) kokuyu yok etme hızı 0,5 saniye olup koku moleküllerini çok hızlı bir şekilde yok edebilmektedir.

Ozon (O₃) gazı ile koku giderimi koku yönetmeliği Ek-1 A.8,5 bendinde koku emisyonlarının azaltılabilmesi için kullanılabilecek tekniklerde yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koku yönetmeliğinde atık koku yasal sınırı 1.000 KB.’dir.

Bağımsız kuruluş olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yaptırdığımız testler sonucunda atık kokuyu 60-100 KB.’ ne düşürmekteyiz.

Verimlilik: Plazma ünitesine ulaşan havada bulunan mikroskobik oranda küçük, kötü koku yayan organik karbon bileşenleri, bu aşamada havaya yüksek yoğunlukta ozon (O₃) salınımı yapılmak suretiyle yok edilir. Böylece, bu moleküller üzerinde bir dizi kimyasal reaksiyon oluşur ve koku filtre verimi %95 ile %99 oranında gerçekleştirilmiş olur.

Kullanım Ömrü: Bakımı düzgün yapıldığı takdirde aktif kullanım ömrü 120.000 saattir. Plazma filtreler uzun ömürlüdür, değişimi gerekmemektedir. Sadece düzenli temizlik yapılarak uzun yıllar kullanılabilir.

Enerji Sarfiyatı: Plazma filtrelerin enerji harcaması, aynı kapasitedeki kokuyu yok ettiğini öne süren diğer sistemlere göre çok düşüktür. Plazma sistemi çevre dostu bir sistemdir.

İşletme Maliyeti: Teknolojinin ulaştığı son nokta olan bu sistem güvenilir ve basit bir şekilde çalışarak uzun ömürlü plazma filtre tüpleri sayesinde, uzun süreler bakım görmeden çalışarak işletme maliyetini mümkün olduğunca düşürür. Diğer ozon (O₃) üreten teknolojiler ile mukayese edildiğinde işletme maliyetinin neredeyse sıfıra yakın olduğu görülür.

MATERYAL DAYANIKLILIK (COLE PARMER)
ABS Plastik B-iyi
Acetal (delrin®) C-orta
Alüminyum B-iyi
Pirinç B-iyi
Bronz B-iyi
Buna-N(nitrile) D-sert etki
Butyl A-mükemmel
Dökme demir C-orta
Chemraz A-mükemmel
Bakır B-iyi
CPVC A-mükemmel
Duraklor-51 A-mükemmel
Durlon9000 A-mükemmel
EPDM A-mükemmel
EPR A-mükemmel
Epoksi N/A
Etilen-proplen A-mükemmel
Flürosilikon A-mükemmel
Galvenize çelik Suda C-iyi Havada A-mükemmel
Cam A-mükemmel
Hastelloy-C® A-mükemmel
Hypalon® A-mükemmel
Hytrel® C-orta
İnconel A-mükemmel
Kalrez A-mükemmel
Kel-F® (PCTFE) A-mükemmel
LDPE B-iyi
Magnezyum D-zayıf
Monel C-orta
Doğal lastik D-sert etki
Neoprene C-orta
NORYL® N/A
Naylon D-sert etki
PEEK A-mükemmel
Poliakrilit B-iyi
Polikarbonat A- mükemmel
Poliproplen C-orta
Polisülfit B-iyi
Poliüretan, millable A- mükemmel
PPS (Ryton®) N/A
PTFE (Teflon®) A- mükemmel
PVC B-iyi
PVDF (Kynar®) A-mükemmel
Santopren A- mükemmel
Silikon A- mükemmel
Paslanmaz çelik AISI – 304 B-iyi/ mükemmel
Paslanmaz çelik AISI – 316 A-mükemmel
Çelik (Hafif, HSLA) D-zayıf
Titanyum A-mükemmel
Tygon® B-iyi
Vamac A-mükemmel
Viton® A-mükemmel
Zink D-zayıf

 

A Mükemmel (Etki Yok)
B İyi (Az Etki, hafif aşınma veya renk kaybı)
C Orta (Devamlı kullanım tavsiye edilmez. Yumuşama, güçte azalma,şişme ortaya çıkabilir.)
D Zayıf (Kullanılmamalı.)
N/A Bilgi mevcut değil
* Ozon konsantrasyonları belirtilmemiştir.
Ozon Nedir?

Ozon gazı (O₃), 3 oksijen atomundan oluşan molekülleriyle renksiz bir gazdır ve atmosferin üst katmanlarında yer alır.
Oksijenin allotropudur, trioksijen olarak da tanımlanır. Normal koşullarda atmosferin alt kısımlarında O₃ miktarı yaklaşık 0,4 ppm değerindedir. Bununla birlikte dumanlı sisin olduğu yerlerde ozon miktarı artmaktadır. Ozon’un 0,12 düzeyini aşması sağlığa zararlı kabul edilir. Ozon, gökyüzünün mavi renginin ana sebebidir. Sıvı hâlde lacivert renge dönüşen ozon gazı, Dünya’yı Güneş’ten gelen zararlı morötesi radyasyonuna karşı korumaktadır. Atmosferin üst katmanlarında UV ışınları, alt katmanlarında yıldırım çakması sonucu oluşan elektrik akımının oksijeni parçalaması ile oluşan ozon, havanın temizlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Ozon gelişmiş ülkelerde gıda tekstil lojistik sağlık sektörlerinde yaygın bir şekilde alternatifsiz yöntem olarak kullanılmaktadır.
Ham maddesi oksijen olan ozon depolanamayan ve stoklama imkânı olmayan tek gazdır. Ozonun stoklanamamasının sebebi Ozon gazının, bulunduğu ortamın sıcaklığı ile doğru orantılı olarak zamanla ham maddesi olan oksijene dönüşmesidir. Derin cerrahi yaraların tedavisinde etkilidir ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Molekül Formulü O₃
Molekül Ağırlığı 48
Renk Açık Mavi
Koku Yarılanma Ömründen Sonra Koku Almaz
Sudaki Çözünürlük ( 0 °C ) 0.64
Yoğunluk (g/1) 2144
El-Kimyasal Potansiyel V: 2.07
Çözünürlük Değerleri
03 Gaz 50 C 100 C 150 C 200 C
1.5 % 11.09 9.75 8.40 6.43
2.0 % 14.79 13.00 11.19 8.57
3.0 % 22.18 19.50 16.79 12.86
Yarılanma Ömrü

Ozon Gazı Yarılanma Ömrü(Sıvı ph7)

Ozon Gazı Yarılanma Ömrü(Gaz)

Nasıl Üretilir?

Korona akım metodunda O2 elektrik akımından geçirilmesi sırasında oksijen molekülü parçalanarak, reaktif serbest oksijen atomuna dönüşür. Serbest oksijen atomları moleküler oksijenle karşılaştığında son derece kararsız olan ozon molekülü ( O3) oluşmaktadır. Ozon hızlı bir şekilde moleküler oksijene (O2) ve serbest oksijen atomlarına (O) dönüşmektedir. Daha sonra yeniden diğer serbest oksijen atomlarıyla birleşebileceği gibi, serbest oksijen atomları moleküler oksijene dönüşebilmektedir. Bu moleküler ortamdaki diğer reaktiflerle de reaksiyona girebilmektedir. Bu nedenle ozon son derece reaktif bir bileşen olarak tanımlanmaktadır (Güzel-Seydim ve ark, 2004).

Ozonun element florin, klorin trifluorid, atomik oksijen ve hidroksil radikalinden sonra termodinamik oksidasyon potansiyeli en yüksek olan 5. bileşen olduğu belirtilmektedir (Ketteringham ve ark. 2006).

Korona akım yönteminde, biri yüksek akım diğeri alçak akım elektrotu olmak üzere iki adet elektrot kullanılmaktadır. Yeterli kinetik enerji olması durumunda elektrotlar oksijen molekülünü ayrıştırır ve her bir oksijen atomundan bir ozon molekülü oluşur. Jeneratörden hava geçirilmesi durumunda %2-4 ozon üretilebilirken, saf oksijen kullanılması durumunda bu değer %8-10’a çıkmaktadır. Ozon gazı, kendiliğinden oksijen atomlarına parçalandığı için depolanması mümkün değildir (Güzel-Seydim ve ark, 2004).

Saf ozon suda kısmen çözünür ve diğer gazlarda olduğu gibi sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalır. Yüksek enerjili bir molekül olan ozonun, oda sıcaklığında yarılanma süresinin 20 dakika olduğu ve bu süre sonunda kalıntı bırakmadan oksijene parçalandığı belirtilmektedir (XU, 1999) .

Ozon uygulamalarında kullanılan ekipman jeneratörler, gazın ürünle temas ettiği tanklar, gazdan arıtma sistemleri, ozon imha üniteleri, filtreler ve egzoz sistemlerinden oluşur.

Yok Ettiği Kokular
Hayvan Yangın Banyo Halı Sigara
Lağım Alkol Küf Boya Yemek
Kömür Su Benzin Karbonmonoksit Medikal
Balık Soğan Yanık yemek Sarımsak Çöplük
Yağ Arıtma tesisi Hastane Propan gazı Leş
Ozon Jeneratörü Tanımı

AlphOzone,  havayı ozonla temizleyen, mevcut ortamdaki oksijeni zenginleştiren, havadaki mevcut patojenleri yok eden bir cihazdır.

AlphOzone marka ozon jeneratörü 120 Watt elektrik gücünden başka bir sarf malzemeye gereksinimi olmadan 5 g/saat ozon gazı (O₃) üretmektedir. Modüler olduğu için sistemin tamamen durması söz konusu değildir ve aynı zamanda bu modülerlik sayesinde servisi hızlı ve kolaydır.

AlphOzone marka ozon jeneratörü ortama havasında bulunan % 21 oksijeni korona akımı yöntemi ile 12.000 Hz de parçalayarak, reaktif serbest oksijen atomuna dönüştürür. Serbest oksijen atomları moleküler oksijenle karşılaştığında ise son derece kararsız olan ozon molekülünü oluşmaktadır.

 Kullanım Alanları:
  • Restoranlar & Fast-Foodlarda
  • Endüstriyel Mutfaklarda
  • Baca Kokusu Arıtma Sistemlerinde
  • Gıda Sektöründe
  • Ortam Havalandırma Sistemlerinde
Uygulama Şekli:

Cihaz boyutunun küçük olmasından dolayı mutfak havalandırma kanallarına kolayca uygulanabilir. Montaj kolaylığı ile tüm havalandırma kanallarına uyumludur.

AlphOzone sistemde basınç kaybı yaratmaz, uygun ve düşük maliyetli fan seçiminde kolaylık sağlar, kanal içerisinden geçen gazın sıcaklık limitinde herhangi bir sınırlama yoktur.