Keşif – Rapor

Mutfak egzoz gazı arıtımı, sanayi baca gazı arıtımından farklıdır. Sanayi egzozunda atık maddelerin kimyasal özellikleri belli olduğundan çözümler de buna göre üretilmektedir. Ayrıca sistem kurgulanırken dikkate alınabilecek çok sayıda sabit değer bulunmaktadır. Ancak mutfak egzozunda “standart atık” diye bir atık olamaz. Pişirilen gıda, pişirme şekli (elektrik, gaz, kömür, vs.,) farklılık göstermekte olup, kullanılan malzemenin kalitesi de aynı olmamaktadır. Dolayısıyla her mutfağın egzoz arıtım projesi farklılık göstermekte, kullanılacak filtre seçimleri de değişmektedir. Her mutfağın keşfi, projelendirilmesi, raporlaması ayrı ayrı yapılmakta ve kullanılacak olan filtre ve kapasite seçimleri de bu keşif ve raporlara göre değişim göstermektedir.

Debi Hesabı

Mutfaklarda debi hesabı yapılırken hesaplama yönteminde bir standart olmadığından, sonuçlar mühendislik firmaları arasında da farklılık göstermektedir. Filtre seçimi yapılırken dikkate alınan pek çok noktadan bir de debidir. Hesap edilen debi değeri karşılığı bir filtre seçimi yapılmaktadır. Debi hesabının hatalı olması durumunda seçilecek filtrenin de hatalı olması kaçınılmaz. Hesap yapıldıktan sonra seçilecek filtreyi etkileyecek bir diğer faktör de filtre kapasitesinin egzoz debisine olan oranıdır. Egzoz debisi doğru hesaplansa bile, olması gereken filtre seçilemeyebilir. Keşif ve raporlamamızda tüm debi hesapları ASHRAE standartlarına göre yapılmakta olup, günümüze değin yapmış olduğumuz keşif, projelendirme ve raporlamalar ile 700 başarılı projeye imza atılmıştır.