Uygulama

Ürün hizmet yelpazemizi yenileyip genişletirken, oluşturduğumuz çözümlerin ekonomik ve uzun ömürlü olması ve bunun sonucunda sağlanan müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde tutulması temel ilkelerimizdendir.

Teknolojinin ilerlemesiyle beraber havalandırma sektöründe karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm üretebilmek adına özel analiz programları geliştirilmiştir. 2015 yılı içerisindeki bu yeni yatırımızla artık firmamızda, akışkanlar mekaniğine bağlı hava akış analizleri sanal ortamda çözdürülerek birçok problem önceden tespit edilebilmekte olup, hatalı uygulamaların önüne geçilerek hem ekonomik hem de zamandan kazanç sağlanmaktadır.

İçinde bulunduğumuz sektörde karşılaştığımız en büyük sıkıntıların başında, endüstriyel mutfaklarda hava arıtımının çok yeni olmasına ve fırsatları görüp sektöre giren bazı firmaların yeterli bilgi donanım ve çözüm yöntemlerine sahip olmamasına bağlı olarak, genel kalitenin henüz istenen seviyelere gelememesi bulunmaktadır.

Dünya genelindeki sektörel uygulamaların araştırılması, standartların ve yöntemlerin incelenmesi, teknolojinin yakından takibi, karşılaşılan sorunlara yönelik ar-ge çalışmalarının yapılması ve tüm bu konuların içselleştirilip çözüme aktarılabilmesi ve buna gayret edilmesi ile bu sıkıntıların azaltılıp memnuniyetin ve kalitenin artırılmasına katkı sağlanabileceğini biliyor ve bu zorlu yolda ilerliyoruz.