Kontrol

Alize Mühendislik olarak sorumlulukların tek bir yerde toplanması ve buna bağlı yetkilendirme yapılması gerektiğinin her bir projede kontrol sisteminin hatasız olması için vazgeçilmez olduğu düşüncesindeyiz. Sorumluluklar ve yetkiler bölündüğünde bütünlük bozulmakta ve istenen verimli sonuca varılamamaktadır. Bu nedenle verimli bir proje süreci oluşturabilmek adına yapılacak kontroller aşağıda sıralanmıştır; 

1. Proje Öncesi Kontrol

  • Projeye genel bakış, egzoz ve taze hava santrallerini yerleşim kontrolü, filtre yerleşimleri, egzoz – taze hava – duman hava kanallarının prensiplerinin belirlenmesi.
  • Restoranların bağlı kalacakları en yüksek – en düşük debilerinin öngörülmesi
  • Öngörülen debilere göre filtre kapasitesi belirlenmesi (mutfak projeleri oluşturulduktan sonra cihaz seçimleri yeniden yapılacaktır)
  • Kullanılacak filtre sistemine ait Teknik Şartname ’nin oluşturulması.
  • İhale öncesi süreç ile işletmeye alındıktan sonraki servis hizmet sürecini de içine alacak şekilde “yasal garantileri kapsayacak“ şartnamelerin (idari, teknik) hazırlanması; 

2. Proje Sonrası Kontrol

  • Her mutfak projesine ayrı ayrı debi kontrol ve hesabı
  • Davlumbaz dizayn uygunluk kontrolü
  • Make-up air dizayn ve kontrol
  • Hesaplanan debi, pişirme türü ve pişirme ekipmanı (elektrik, doğalgaz ve kömür) tipine göre optimum cihaz seçimlerini yapılması