Kömürlü Pişirmeler

KÖMÜRLÜ PİŞİRMELERDE UYGULAMA
Kömürlü ızgara olan mutfak projelerinde Elektrostatik filtre seçiminde, %99 verime çıkabilmek için çift sıra elektrostatik filtreleme uygulanmalıdır. 2. sıradaki elektrostatik filtre, 1.sıradaki elektrostatik filtrenin, temizlediği havayı tekrar filtre ederek, verimliliği %99’ a çıkarmaktadır. Örneğin bir kömürlü ızgara davlumbazından filtre edilecek debi 5.000 m³/h tır. Buraya çift sıralı 7.500 m³/h kapasiteli Euromate Elektrostatik Filtre uygulayarak %99 verimlilik elde edilir. 5.000 m³/h için 7.500 m³/h kapasiteli elektrostatik filtre verimliliğine bakıldığın da %96’ dır. 1.sıra elektrostatik filtre, bu verimlilik de kirli havayı filtre eder. 2.sıra elektrostatik filtrede, filtre edilmiş bu hava tekrar aynı verimlilikte filtre edilerek %99 verimliliğe ulaşılmaktadır. Buradaki nüans yakıtın kömür olmasıdır. Normal pişirme ünitelerinde, yiyeceklerimizi pişirdiğimiz de onların yapılarındaki yağ, duman ve koku meydana çıkmaktadır. Burada ise fosil bir yakıt olan kömürün ve kömürü tutuşturmada ki yardımcı maddelerin yanma sonrası ürünleri ortaya çıkmaktadır. Fosil bir yakıt olan kömür hiçbir zaman tam yanma yapamadığı için, eksik yanma ile kimyasal yanma denklemini tamamlar ve bunun sonucunda pah oluşur. Kömürün yanma sonrası ürünleri ve yemeklerin yanma sonrası ürünleri birleşerek filtre edilecek sisteme gelir. Eğer burada sadece yiyeceklerin yanmasından dolayı oluşan yanma ürünleri olsaydı tek sıra elektrostatik filtre yeterli olacaktı. Fakat diğer ürünler de bulunduğu için çift sıra elektrostatik filtreleme uygulamalıdır. 2 sıralı elektrostatik filtreleme sistemlerin de, 1.sıradaki filtrenin filtre ettiği hava 2.sırada tekrar aynı verimlilikte filtre edilerek 0,3 – 5 mikron arasında max. %99 verimliliğe ulaşarak çalışır. Bu çözüm yönteminin keşfedilmesi ve uygulanması, sektördeki tecrübelerimize dayanmaktadır ve tecrübelerimiz ile sabittir.

KÖMÜRLÜ PİŞİRİCİLER İLE DOĞALGAZLI SİSTEMLERDE UYGULAMA
Yakıt türü Doğalgaz olan pişirme işlemlerinde, ortamda yeterli miktarda hava olmaması durumunda yanma işlemi tam olarak gerçekleşmeyecektir. Yanma işleminin tam olarak gerçekleşmemesi sonucu, yani eksik yanma durumunda CO, N gibi zehirli gazlar ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde, fosil bir yakıt olan kömür hiçbir zaman tam yanma yapamadığı için, eksik yanma ile kimyasal yanma denklemini tamamlar ve zehirli gazlar ortaya çıkar. Kömürlü ızgara olan mutfaklarda ve doğru bir şekilde çalışan başarılı projelerimizde, kömürlü ızgara ile doğalgazlı sistemlerin birlikte tek filtre içerisinde çözümlenmesi talebi; Doğalgaz ve kömür kaynağından eksik yanmalar sonucu çıkan tehlikeli gazlardan kaynaklı olarak yangın riskine yol açtığından Makine Mühendisleri Odası bu iki sistemin tek bir filtre sistemine bağlanması durumuna onay vermemektedir.
Kömürlü pişiriciler ile doğalgazlı pişiricilerin tek filtre içerisinde çözümlenmesi talebi durumunda, sorumluluk firmamıza ait değildir.

KÖMÜRLÜ PİŞİRİCİ – DAVLUMBAZ DİZAYNI BİLGİLENDİRME

1- Yangın Riski Bilgilendirmesi
Resim-1 de gösterilen davlumbaz yapı gereği gerek yurt içi gerekse de yurt dışı yangın yönetmelik bilgilerine göre incelendiğinde yüksek risk içermektedir.
• Davlumbaz içerisinde yağ/alev tutucu filtre sistemi bulunmamaktadır.
• Pişirme ızgarası ile davlumbaz alt kenarı arası mesafe olması gereken değerin çok altındadır.
• Filtre bulunmadığı için bütün yağ kanal içerisine kaçacaktır.
• Hem yağ/alev tutucu filtrenin olmaması hem de ara mesafenin çok az olması nedeniyle, mangaldan kıvılcım ya da alevin sıçraması neticesinde alev davlumbaz içinden büyüyerek kanala sıçrayacaktır. Ayrıca bu durum filtre sistemine sıçrayarak yangının büyümesine neden olacaktır.

Resim – 1

2- Alınması Gereken Önlemler
• Davlumbaz içerisinde yağ/alev tutucu filtre sistemi kullanılmalıdır.
• Kömürlü pişirmelerde yangın riskini minimize etmek için, pişirme ızgarası ile davlumbaz alt kenarı arasındaki mesafe, yaklaşık 120 cm olmalıdır.
• Riskini almak şartı ile bu mesafe kömürlü uygulamalarda 100 cm ye kadar çekilebilir.
• Uygulanabilir ise yangın söndürme tertibatının kurulması.
• Yangın riskine karşı davlumbaz içi filtrelerin, egzoz kanalı iç yüzeylerinin ve filtre sistemi komponentlerinin düzenli bakım periyotlarında temizlenmesi esastır.
Resim-2 te örnek uygulama olarak, davlumbaz iç yüksekliği artırılmış ve içerisine olması gereken yağ/alev tutucu filtre sistemi dahil edilmiş modeli inceleyebilirsiniz.

Resim – 2

3- Cihaz Yangın Riski ve Garantisi
Yukarıda belirtilen açıklamalar ile kullanımı önerilen damper, olası yangın riskini en az seviyeye indirebilmek için alınması gereken önlemler arasındadır. Tüm bunlara rağmen olabilecek her türlü yangın, yangın sonrası hasar ve sorumluluğu Alize Mühendislik ile bağdaştırılamaz.