ISK-Sodex

Alize Mühendislik olarak katıldığımız bu ilk fuarda, elektrostatik filtreleme yoluyla bacaya ihtiyaç duymayan endüstriyel mutfak konseptimizi tanıttık. Türkiye’de ilk defa uygulanan bu sistem ile yağ, duman ve kokunun filtre edilerek çevreye yayılmalarının nasıl önüne geçildiğini, standımızda kurduğumuz demo filtre konsepti ile katılımcılarımıza yerinde görme imkanı sağladık.


This post is also available in %s.