4. Ulusal Enerji Verimliliği Fuarı

Avm’lerde yemek katının genellikle en üst katlarda olmasından dolayı özellikle kış aylarında yoğun şekilde ısıtılmış hava dışarı atılmaktadır. Restoranlarda baca gazında yağ olmasından dolayı ısı geri kazanım cihazları kullanılamamaktadır. Baca gazı arıtma sistemlerimizde yağı daha önce havadan ayırdığımız için havayı ısı geri kazanım cihazı kullanılabilecek şekilde temizlemeyi başarmıştık. Enerji verimliliği fuarında da bu çözümümüzü göstermeye çalıştık.