Aktif Karbon Filtre Verimliliği

Aktif karbon filtrenin gaz moleküllerini yakalama ve tutma özelliği vardır. Aktif karbon filtrenin yüzeyi milyonlarca ufak gözenekten oluşmaktadır. Bu gözenekler sayesinde bir çok koku yayan ve zehirli gazlar yakalanır.

Aktif karbon filtreler kullanıldığı ortam havası kirliliğine ve kullanım sıklığına bağlı olarak değiştirilmelidir. Örneğin, sigara içilen bir ortamda aktif karbon filtrelerin 3 ila 6 ayda bir değiştirimesi gerekmektedir.

Aktif karbon filtre her gazı aynı oranda filtre edemez. Aktif karbon filtrenin hangi gazları ve hangi oranda tutabildiğini görebilmek için aşağıdaki tabloya bakınız.

Bu tabloda her gazın karşılığında 1’den 4’e kadar rakamlar göreceksiniz. Bu rakamlar filtrenin bahsi edilen gazları hangi oranda yakalayabildiğini göstermektedir.

1-Az      2-Orta      3-Tatmin Edici      4- Çok iyi

Ahşap alkolü 3 Gaz yağı 4 Nafta (petrolyum) 4
Air-Wick 4 Gizelem ajanları 4 Naftalen 4
Akrilik asit 4 Gübre 3 Naftalin 4
Akrilonitril 4 Hastane kokuları 3 Nikotin 4
Akrolein 3 Hayvan kokuları 3 Nitrik asit 3
Alkollü içecekler 4 Heksan 4 Nitro benzenler 4
Amil alkol 4 Heksin 3 Nitroetan 4
Amil asetat 4 Hekzilen 3 Nitrogliserin 4
Amil eter 4 Heptan 4 Nitrojendioksit 2
Aminler 2 Heptilen 4 Nitrometan 4
Amonyum 2 Hidrojen 4 Nitropropan 4
Anestetik 3 Hidrojen bromid 1 Nonan 4
Anilin 4 Hidrojen klorid 2 Oktalen 4
Antiseptikler 4 Hidrojen siyanür 2 Oktan 4
Asetik anihidrid 4 Hidrojen sülfid 3 Olgunlaşan meyveler 4
Asetik asit 4 Işıma ürünleri 2 Organik bileşikler 4
Asetilen 1 ilaç kokuları 4 Organik kimyasallar 4
Aseton 3 İs 4 Otomobil ekzozu 3
Asfalt dumanı 4 İyodin 4 Ozon 4
Atıklar 3 İyodoform 4 Ökaliptol 4
Balık kokuları 3 İzoforon 4 Parfüm koku maddeleri 4
Banyo kokuları 4 İzopren 3 Parfümler, kozmetikler 4
Benzen 4 İzopropil alkol 4 Pentan 3
Boran 3 İzopropil asetat 4 Pentanon 4
Boya kokusu 4 Kadaverin 3 Pentilen 3
Bozulmuş yemekler 4 Kamfor 4 Pentin 3
Bromin 4 Kanalizasyon kokuları 4 Perkloroetilen 4
Bütadien 3 Kangren 3 Peynir 4
Bütan 2 Kanser kokusu 4 Phoagne 3
Bütanon 4 Kaprilik asit 4 Pişirme kokuları 4
Bütil asetat 4 Karbolik asit 4 Propan 2
Bütil eter 4 Karbon disülfit 4 Propil eter 4
Bütil klorid 4 Karbon tetraklorid 4 Propil klorid 4
Bütil sellosolv 4 Karbondioksit 1 Propil merkaptan 4
Bütilene 2 Karbonmonoksit 1 Propin 2
Bütin 2 Karışmış kokular 4 Propionik asit 4
Bütirik asit 4 Katran 4 Propiyonaldehid 3
Bütraldehid 3 Kauçuk 4 Putresin 3
Çamaşır suyu 3 Kavun 4 Reodorantlar 4
Çiçek kokuları 4 Klorbütadiyen 4 Rezinler 4
Çürüyen maddeler 3 Klorin 3 Sabunlar 4
Değişik yağlar 3 Klorobenzen 4 Sarımsak 4
Oksidanlar 4 Kloroform 4 Sellosolv 4
Dikloroetil eter 4 Kloronitropropan 4 Sellosolv asetat 4
Dikloroetilen 4 Kloropikrin 4 Sigara duman kokusu 4
Dikloromonofluometan 3 Kokmuş yağ 4 Sirke 4
Dikloropropan 4 Koku yayıcılar 4 Sitrus ve diğer meyveler 4
Diklorotetrafluometan 4 Korosif gazlar 3 Skatol 4
Dimetilanilin 4 Kömürleşmiş materyaller 4 Soğan 4
Dimetilsülfat 4 Kreosol 4 Solventler 3
Dioksan 4 Kreosot 4 Stirenmonomer 4
Dipropil keton 4 Krotonaldehid 4 Stoddard solvent 4
Ditetilamin 3 Ksilen 4 Sülfirik asit 4
Dizel dumanı 4 Küf/Mildew 3 Sülfürdioksit 2
Doetil keton 4 Küf/Öold 3 Sülfürtrioksit 3
Dökülmüş içecekler 4 Kümes kokusu 4 Tahnit kokuları 4
Duman 4 Lekeleyici gazlar 3 Tahriş ediciler 4
Ekşi süt 4 Meil sellosolv 4 Temizlik elemanları 4
Endüstryel atıklar 3 Meil sellosolv asetat 4 Ter kokuları 4
Etan 1 Mentol 4 Tetrakloroetan 4
Eter 3 Metan 1 Tetrakloroetilen 4
Etil akrilik 4 Metil akrilik 4 Toluen 4
Etil alkol 4 Metil alkol 3 Toluidin 4
Etil asetat 4 Metil asetat 3 Trikloretilen 4
Etil benzen 4 Metil bromid 3 Trikloroetan 4
Etil bromid 4 Metil bütil keton 4 Tuvalet kokuları 4
Etil eter 3 Metil eter 3 Tuzlama lahana 4
Etil format 3 Metil eter keton 4 Tütsü 4
Etil klorid 3 Metil format 3 Üre 4
Etil merkaptan 3 Metil izobütil keton 4 Ürik asit 4
Etil silikat 4 Metil klorid 3 Valerik asit 4
Etilamin 3 Metil kloroform 4 Valerikaldehid 4
Etilen 1 Metil merkaptan 4 Vernik dumanı 4
Etilen diklorid 4 Metil oksit 4 Vinilklorid 3
Etilen klorhidrin 1 Metilen klorid 1 Vücut kokuları 4
Etilen oksit 4 Metilmetakrilat 4 Yakıt gazları 3
Ev kokuları 4 Metilsiklohekzan 4 Yanık et 4
Ev kokuları 4 Metilsiklohekzanol 4 Yanık gıda 4
Evcil hayvan kokuları 4 Metilsiklohekzanon 4 Yanık yağ 4
Fenol 4 Mezbaha kokuları 3 Yanma kokuları 3
Film tab kokuları 4 Mısır patlağı ve şeker 4 Yapıştırıcılar 4
Flurotriklorometan 4 Monoflurotriklorometan 4 Yapıştırıcılar 4
Formaldehid 4 Monoklorobenzen 4 Yemek aromaları 3
Formik asit 2 Nafta (kömür zifti) 4