Kurumlar

Binalardaki iç hava kalitesinin yüksek düzeyde tutulması, hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz bu binalarda sağlığımızı koruyabilmemiz için çok büyük önem taşımaktadır. Dünyada ve dolayısıyla ülkemizde artan temiz hava kalitesi bilinci ile beraber, dünyada ve Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar artmış, kirletici maddelere karşı tedbirler alınmaya başlamıştır.

Barınmak çalışmak veya eğitim görmek için hayatımızın büyük kısmını binalar içinde geçirmekteyiz. Kapalı olan bu havanın değişik gazlarla ve küçük ölçekli kirletici unsurlarla kalitesinin düştüğü yapılan birçok araştırma ile kanıtlanmıştır.

İç ortam hava kalitesinin iyileştirilebilmesinin bir yolu da içeri alınan temiz havanın devamlı surette filtrelenmesidir. Şimdiye kadar mekanik filtrelerle (HEPA) yapılan bu filtreleme işlemi, sarf maliyetleri ile beraber bir süre sonra yapılmaz hale gelmekte, uzun süre değiştirilmeyen bu filtreler is kaldıkları yerlerde daha yoğun bir kirletici işlevi görmekteydiler.

İç hava kalitesini arttırmaya yönelik yaptığımız çalışmalarda gerek elektrostatik filtre, gerek plazma filtre gerekse de ozon jeneratörlerinin kullanılmalarının, mekanik filtrelere göre çok daha verimli, çok daha sürdürülebilir olduğu ortaya çıkmıştır. Mikron seviyesinde kirleticilerin yüksek voltaj elektrik ile filtrelenmeleri devamlılığı ve başarı yüzdesini arttırmaktadır.

Yeni ürünümüz kendini temizleyebilen Aquabright Autowash elektrostatik filtre kullanıma sunuldu.

Ürünümüz ile ilgili ayrıntılara https://alizemhs.com/urunler/tekil-urunler/aquabright/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Aquabright Autowash avantajlarının anlatımı için  >>>

This post is also available in %s.